Poctivá zemědělská a komunální technika
česká výroba s tradicí od roku 1968

Jesenická výzva I a II - Hospodářská komora

Jesenická výzva I.

Představenstvo OHK Jeseník vyzývá HK ČR ke změně priorit i způsobu komunikace s vládou ČR v období současné bezprecedentní covidové krize.

Až doposud se veškeré aktivity HK ČR zaměřovaly téměř bezvýhradně na způsoby a formy kompenzací za uzavřené či omezené aktivity. Tato strategie byla zcela správná v prvních měsících covidové krize. Nyní, tedy již s téměř ročními zkušenostmi, je však čas na změnu.
K dispozici je množství tvrdých dat potvrzujících účinnost různých opatření i cest šíření nákazy v jednotlivých segmentech společnosti v zemích používajících různé metody.

Je evidentní, že opakované a stále „vylepšované" lockdowny tou správnou cestou nejsou, vedou vždy pouze ke krátkodobým výsledkům a dlouhodobě způsobují mnohonásobně vyšší škody na lidských životech, zdravotním i psychickém stavu obyvatel i na ekonomice této země než nemoc samotná. Je nepochybné, že již nynější pokles životní úrovně a příjmů veřejných rozpočtů povede v blízké budoucnosti ke snížení úrovně veřejných služeb včetně poklesu úrovně zdravotní péče a veřejného školství.

Nastal tedy čas na změnu!

Proto navrhujeme:

1) Místo na kompenzace uzavřených či omezených aktivit se soustředit na jejich otevírání či udržení v provozu. Využívat přitom zkušenosti a data z jiných zemí s různými přístupy. Aktivně spolupracovat na vytváření podmínek a pravidel pro jejich následný bezpečný provoz v přechodném období (do ukončení vakcinace).

2) Aktivně zveřejňovat a operovat s výsledky srovnávacích studií potvrzujících nekoncepčnost a nelogičnost mnohých stávajících opatření vlády – typicky ve školství.

3) Zkušenostmi a ověřenými daty z jiných zemí i z ČR podporovat přechod od plošných restriktivních opatření k ochraně ohrožených osob a k rychlému rozvolňování stávajících pravidel pro většinovou část populace.

4) Aktivně se podílet na vytváření systému maximálně chránícího ohrožené skupiny obyvatel např. levné či bezplatné testy, povinné testy ve školských i zdravotních zařízeních včetně zařízení pro seniory.

5) Opustit nefunkční a ideologicky zabarvenou centralizaci při zajišťování očkovacích vakcín a zajistit veškeré dosažitelné funkční vakcíny pro občany ČR na úrovni národního státu tak, aby vakcinace mohla být ukončena v průběhu I. pololetí 2021. Vakcinace musí být dobrovolná.

S úctou

Představenstvo OHK Jeseník, předseda představenstva Ing. Josef Ťulpík

Jeseník, 02.02. 2021

 

JT podpis

 

Jesenická výzva II.

Stanovisko k úvahám o lock-downu průmyslových aktivit.

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR je stále častěji zmiňována možnost tzv. úplného lock-downu, tedy včetně úplného omezení průmyslových aktivit.
Velmi vážně a s plnou zodpovědností chceme před tímto nedomyšleným fatálním krokem varovat.

Obecně lze říci, že lock-downy v žádné zemi světa nevedly k dlouhodobému zlepšení situace, a to i přes jejich opakování. Zlepšení nastolila pouze rychlá vakcinace obyvatel, aktivizace
nemocničních kapacit, nastavení hygienických opatření a mohutné testování obyvatel, trasování a rychlá eliminace nakažených osob do karantény (Izrael, Srbsko, Jižní Korea).

Je potřeba zdůraznit, že v žádné zemi světa nedošlo při lock-downech k uzavření průmyslových firem a jen velmi málo zemí dlouhodobě uzavřelo školy.

ČR by tak byla, v případě přijetí takového opatření, první zemí pouštějící se do tohoto experimentu s naprosto nepředvídatelnými důsledky.

U lock–downu průmyslových aktivit by tak již nebyly v sázce pouze osobní tragédie a ekonomický propad obdobný lock-downu služeb, došlo by k narušení a rozvalu složitých dodavatelsko-odběratelských řetězců a k vytlačení českých firem z mezinárodního obchodu, a to v mnoha případech nevratně. Čeští dodavatelé by tak byli v důsledku nespolehlivosti nejen penalizováni astronomickými částkami, ale v mnoha případech zcela nahrazeni dodavateli z jiných zemí.

V 90. letech se českému průmyslu podařilo velmi rychle přeorientovat na nové trhy, to však bylo hlavně díky velmi nízkým výrobním nákladům a z toho vyplývající vysoké konkurenceschopnosti. Tato výhoda však již dnes neexistuje, a naopak musí čeští výrobci na světových trzích čelit levnějším konkurentům zejména z Asie. Za této situace by tak byla ztráta zákazníků naprosto fatální a vedla by k dlouhodobému významnému poklesu jejich schopností a aktivit včetně tvorby bohatství!

I současná krize prokázala, že právě zdravá struktura průmyslu je nejlepší pojistkou proti ekonomickým propadům. V případě úplného lock-downu lze očekávat masivní propad tvorby bohatství s následným poklesem až pádem životní úrovně obyvatel, kvality veřejných služeb včetně zdravotnictví a školství. Tato situace by vedla k nebývalému odlivu mozků z ČR a k přetvoření země v ekonomickou kolonii jiných úspěšnějších zemí.

Patříme mezi 30% šťastných zemí, kde můžeme debatovat o tom, zda je hodnota lidského života „nevyčíslitelná", těch ostatních 70% zemí takovou výhodu nemá a v mnohých zemích se hodnota života pohybuje v řádech několika dolarů. Rozdíl mezi oněmi 30% a 70% je právě a jen ve schopnosti vlastní vnitřní organizace, struktuře národního hospodářství a efektivitě tvorby bohatství. Tento rozdíl není jednou a pro-vždy daný a snadno se může stát, že o tuto výhodu může země vlastní nezodpovědností přijít (viz Rhodesie/Zimbabwe - bývalá nejbohatší země a Perla Afriky či Venezuela – bývalý nejbohatší stát Jižní Ameriky).

Nemáme právo předpokládat, že hodnota našich životů je vyšší než hodnota životů našich dětí či vnoučat! Nemáme právo je zatížit našimi nezměrnými dluhy a rozvrácenou ekonomikou země! Uzavření průmyslu, nevratná ztráta zahraničních kontaktů a zákazníků by byla zcela jistě přesně takovým krokem!

V Jeseníku, dne 4.3. 2021

JT podpis

<< Zobrazit seznam novinek

Martina Mičáková
asistentka pro prodej a marketing

Mobil: + 420 724 981 824
Tel.: + 420 584 403 102
E-mail: info@wtc-pisecna.eu

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Souhlasím