Charitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ

Projekt pomáhá seniorům a jeho výtěžek je použit na nákup elektrických stacionárních koncentrátorů kyslíku pro seniory v nemocnicích a domovech seniorů.

Charitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚCharitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚCharitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚCharitativní projekt Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ

Kontaktujte nás

EVROPSKÁ UNIE - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova